Өрсөлдөх чадвартай ПХБ үйлдвэрлэгч

Хамгийн их ПХБ хэмжээ 20*18 инч
Хамгийн бага ПХБ-ын хэмжээ 2 инч * 2 инч
Самбарын зузаан 8 сая-200 сая
Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хэмжээ 0201-150мм
Бүрэлдэхүүн хэсгийн дээд өндөр 20мм
Хамгийн бага хар тугалга 0.3 мм
Хамгийн бага BGA бөмбөг байрлуулах 0.4мм
Байршлын нарийвчлал +/-0.05мм
 

 

 

Үйлчилгээний хүрээ     

Материалын хангамж ба менежмент
PCBA байршил
PTH бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг гагнах
BGA дахин бөмбөг болон рентген шинжилгээ
МХХТ, Функциональ тест, AOI шалгалт
Stencil-ийн үйлдвэрлэл