Өрсөлдөх чадвартай ПХБ үйлдвэрлэгч

blinded hole board

сохор нүхний самбар

8 давхар хавтан, хавтангийн зузаан: 2.40мм;

Зэсийн зузаан: 35um,

Дуусах: ENIG

blinded and buired holes board with laser drilling hole

лазерын өрөмдлөгийн цооног бүхий сохор ба булингар нүхний самбар

6 давхар хавтан, самбарын зузаан: 1.80мм;

Зэсийн зузаан: 35um,

Дуусах: ENIG