Өрсөлдөх чадвартай ПХБ үйлдвэрлэгч

blinded hole board

сохор нүхтэй самбар

8 давхаргатай хавтан, хавтангийн зузаан: 2.40мм;

Дууссан зэсийн зузаан: 35um,

Төгсгөл: ENIG

blinded and buired holes board with laser drilling hole

лазер өрөмдлөгийн цооног бүхий сохор болон булсан нүхний хавтан

6 давхаргатай хавтан, хавтангийн зузаан: 1.80мм;

Дууссан зэсийн зузаан: 35um,

Төгсгөл: ENIG